Licencování rozhodčích

 • od letošního roku koordinace bude k účastníkům školení evidovat i jejich licence
 • v případě licencí České baseballové asociace obdrží rozhodčí pro region licenci „ČBA“,
  region tuto licenci dále nezkoumá a ani časově neomezuje
 • v případě regionální licence „Rookie“ (dále „licence R“) je platnost omezena na dvě sezóny
 • licenci „Rookie“ může získat kdokoliv, kdo úspěšně absolvuje regionální školení rozhodčích,
  nebo získá výjimku od Koordinace rozhodčích
 • v případě neobnovení licence do dvou let daný rozhodčí licenci ztrácí a má postavení stejné,
  jako byl licenci neměl
 • povinnost licencí je vyhlášena od letošního roku s platností od roku 2022, tedy rozhodčí,
  který v roce 2021 získá licenci „Rookie“ je povinen obnovit ji v roce 2023
 • licence budou mít nově přímý vliv na odměňování rozhodčích v souladu s výše uvedeným
  cílem, tj. motivaci ve vzdělávání a počtu zápasů

Aktualizováno: 09.06.2021


 
Region Severozápad
pobočný spolek České baseballové asociace
Zelenkova 530/3
142 00 Praha 12
region.sz@baseball.cz
IČO: 05198585