Region Severozápad obsazuje pozici manažera regionu

Region Severozápad obsazuje pozici manažera regionu

Regionu Severozápad, jako rozlehlému a baseballově relativně početnému regionu, každoročně narůstá administrativy, povinností při organizaci soutěží, školení, rozhodčích a pořádání turnajů.
Ze zpracované analýzy nám zároveň bohužel vyplynul úbytek fungujících klubů, funkčních hřišť (hlavně dospělých baseballových). Pro výše uvedené nám již nezbýval čas ani energie pro mnoho více než udržení stávajícího stavu, přestože nápady na oživení by v regionu byly. Téměř dva roky jsme přemýšleli o způsobech, kterými bychom mohli zkvalitnit práci našeho regionu a nastavení profesionálního modelu fungování v našem regionu.

Výsledkem je vznik nové pozice manažera regionu. Jsme velice rádi, že jsme se na spolupráci domluvili s dlouholetým extraligovým a reprezentačním nadhazovačem Tomášem Duffkem, který má rovněž i klubové a reprezentační trenérské zkušenosti. V současné době je mimo jiné také instruktorem Národního baseballového programu.

Celé vedení, ale i jednotlivé kluby regionu jsou rádi, že jsme nově vzniklou pozici manažera regionu obsadili tak kvalitním člověkem, jako je dlouholetý zkušený reprezentant Tomáš Duffek. Věřím, že „Dafiho“ práce dopomůže k dalšímu rozvoji našeho regionu a celkovému rozvoji baseballu v ČR“ Dodává předseda regionu Jan Beneš.

Pracovní náplň manažera regionu je tvořena každodenním administrativním řízením regionálního pracoviště spolu s baseballovým rozvojem klubů v našem regionu. Kluby regionu nám poskytly informace, kde a jak jim pravidelná účast manažera regionu pomůže v jejich rozvoji nejvíce. Klubům se při tvorbě harmonogramu snažíme vycházet vstříc a nejspíše nebude překvapením, že primární zájem baseballového rozvoje bude směřovat do tréninku nadhazovačů.

Třetí oblastí působení manažera regionu bude „kvantitativní“ rozvoj, tedy podpora růstu počtu klubů, týmů a členské základny regionu. V současné chvíli jsme bohužel všichni limitováni s možností náborů, návštěv škol, školek, sportovních festivalů, případně s pořádáním akcí ve svých areálech, proto předpokládáme zapojení do této oblasti zkraje září. Manažer regionu nedokáže být na víc místech zároveň, a proto budou tyto rozvojové aktivity určeny dle zpracované vize rozvoje regionu s blíže určenými cíli ve spolupráci s Komisí mládeže a rozvoje České baseballové asociace.

Děkujeme České baseballové asociaci za finanční participaci na počátku projektu manažera regionu a věříme, že spolupráce bude pokračovat v dalších letech. Dle našeho názoru bude hlavním předpokladem úspěšnosti projektu pravidelná komunikace ze strany klubů a České baseballové asociace, na jejímž základě budeme zapracovávat připomínky a eliminovat případné chyby. Po prvních měsících projekt optimalizujeme a budeme schopní fungující model dál předávat.

Jsme rádi, že náš region SZV oslovil s myšlenkou manažera regionu. Profesionalizace činností je tendencí nejenom v baseballu. V prvním roce se ČBA na projektu podílí pouze symbolicky, důležité bude podzimní vyhodnocení, jehož výsledky budou zajímavé i pro další regiony. Určitě bude
na jednacím stole podobný systém v ostatních regionech. Za půl roku se uvidí jak dál.“ Doplňuje předseda ČBA Petr Ditrich.


<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: picturename in <b>/data/web/virtuals/265257/virtual/www/inc/inc.article.php</b> on line <b>53</b><br />
Aktualizováno: 19.05.2021


 
Region Severozápad
pobočný spolek České baseballové asociace
Zelenkova 530/3
142 00 Praha 12
region.sz@baseball.cz
IČO: 05198585